16th Krasnoznamennaya Submarine squadron, base in Vilyuchinsk

Search results: 35 photos